Meest gestelde vragen

 • Deelname aan de GVB Cursus

  • Heb ik voor de cursus golfschoenen, een golfset of andere dingen nodig?

   Nee, alle materialen zijn bij de cursus inbegrepen. Als u geen golfschoenen heeft dan adviseren wij makkelijk zittende platte sportschoenen en leenclubs zijn beschikbaar op de locatie.

   Alleen voor de baanles moet u over een aantal eigen golfballen, een ballmarker en een pitchfork beschikken. Deze dingen behoren (ook na de cursus) tot de standaard uitrusting en zijn voor een klein bedrag te koop op de cursuslocatie.

  • Gaat de cursus ook door als het slecht weer is?

   Ja, Golf is een buitensport en in principe gaat de cursus bij alle weersomstandigheden door. Alleen wanneer de baan of oefenfaciliteiten door de exploitant worden gesloten of onbespeelbaar zijn wordt de cursus geannuleerd. Mocht dit onverhoopt het geval zijn dan wordt u hierover geïnformeerd.

  • Kan ik mijn deelname annuleren of uitstellen?

   Tot 7 dagen voor aanvang kunt u uw deelname kosteloos annuleren of verplaatsen. Bij annulering binnen 7 dagen of in geval van ‘no-show’ ‘zijn wij genoodzaakt om € 50,- annuleringskosten in rekening te brengen, vanwege namens u gemaakte kosten (reserveringen) bij de cursuslocatie

  • Wat gebeurt er als er niet voldoende deelnemers zijn voor mijn cursus?

   Er is per cursus plek voor minimaal 5 en maximaal 10 personen. Wij doen ons uiterste best om u in te plannen in de cursus van uw keuze, maar bij onder- of overbezetting kunnen wij u vragen om voor een andere datum te kiezen.

  • Kan ik de cursus ook volgen zonder examen en NGF registratie?

   Ja, maar afhankelijk van het tarief waarvoor u de cursus volgt kan het zijn dat hier een toeslag voor wordt berekend. Hou er ook rekening mee dat wij in dat geval geen Baanpermissie voor u kunnen aanvragen (omdat deze immers moet worden geregistreerd), u krijgt dus geen zelfstandige toegang tot de Golfbaan.

  • Kan ik het examen afleggen zonder afname van de NGF registratie?

   Nee, dat is niet mogelijk. Zodra u examen doet is het noodzakelijk dat het resultaat van uw examen bij de NGF wordt vastgelegd. Dit gebeurt (evenals uw speelsterkte) binnen uw NGF registratie. Het examen is dus altijd verbonden aan uw registratie.

  • Hoe kan ik mij voorbereiden op de cursus en het examen?

   U kunt alles wat u nodig heeft om u goed voor te bereiden op uw cursus vinden op de downloadpagina op deze website. Hier kunt u onder andere uw uitgebreide cursusinformatie en samenvattingen van de Golfregels & Etiquette downloaden, en online examens oefenen via de website van de Nederlandse Golf Federatie (www.ngfregelexamen.nl)

  • Wat is het GVB, een Baanpermissie en Handicap 54 eigenlijk?

   “Het GVB” bestaat tegenwoordig uit drie onderdelen, waarvan de eerste en de derde stap afzonderlijk als een vaardigheid worden beschouwd en u bijbehorende speelrechten verschaffen:
   Stap 1)            het halen van de NGF Baanpermissie
   Stap 2)            het GVB Theorie examen
   Stap 3)            het halen van een Handicap
  • Haal ik tijdens de cursus ook mijn handicap 54?

   Nee, na de cursus ontvangt u gegarandeerd uw NGF-Baanpermissie en hiermee kunt u zelfstandig gaan spelen. Als u slaagt voor het theorie examen dan voldoet u aan alle voorwaarden om een handicap te gaan halen.

   Wij kunnen en mogen u geen handicap toekennen, u moet altijd zelf aantonen over dit niveau te beschikken door eenmalig een scorekaart te registreren. Uw eerste handicap wordt op basis van uw ingestuurde scorekaart vastgesteld op maximaal 54, maar kan ook lager zijn.

  • Hoe lang blijven mijn Baanpermissie, Handicap en theorie examen geldig?

   Als u eenmaal een Baanpermissie of handicap heeft dan behoudt u die altijd. Ook het resultaat van uw theorie examen blijft altijd geldig.

  • Op welke banen kan ik spelen met mijn Baanpermissie of Handicap?

   Met uw NGF Baanpermissie kunt u spelen op een aanzienlijk aantal Golfbanen, maar nog niet overal. Handicap 54 geeft toegang tot vrijwel alle Golfbanen in Nederland. Om te zien op welke banen u kunt spelen met uw Baanpermissie of Handicap verwijzen wij u naar de handige website www.waarkanikgolfen.nl

 • Uw NGF registratie

  • Wat is een NGF registratie?

   Onder uw registratie worden uw gegevens en speelsterkte vastgelegd bij de Nederlandse Golf Federatie. Deze registratie is noodzakelijk voor de aanvraag van uw Baanpermissie, de registratie van uw examenresultaat, het onderhouden van uw Handicap en de jaarlijkse verstrekking van uw NGF-pas. Een geregistreerde speelsterkte (Baanpermissie of Handicap) is nodig om toegang te krijgen tot de meeste Nederlandse Golfbanen.

   Om uw Handicap te kunnen halen en onderhouden is het noodzakelijk dat u bent aangesloten bij een organisatie die uw registratie voor u verzorgt. Hier levert u ook de Qualifying Kaarten in, volgens de instructies die u van ons heeft ontvangen.

  • Is een registratie noodzakelijk?

   Ja, een geldige registratie is op vrijwel alle Golfbanen in Nederland vereist om toegang te krijgen tot de Golfbaan. Als u wilt gaan spelen dan dient u over een registratie te beschikken waarin uw actuele speelsterkte is vastgelegd. Welke speelsterkte (Baanpermissie of Handicap) voldoende is om toegelaten te worden is afhankelijk van het individuele toelatingsbeleid van de betreffende Golfbaan.

  • Is een registratie ook nodig als ik geen handicap heb?

   Ja, want binnen uw NGF-registratie zijn ook uw Baanpermissie en het resultaat van uw theorie examen vastgelegd. Met uw Baanpermissie krijgt u zelfstandig toegang tot de Golfbaan mits u over een actieve registratie beschikt.

  • Wanneer ontvang ik een nieuwe NGF-pas?

   U ontvangt ieder jaar in het eerste kwartaal van ons een nieuwe NGF-pas. Gedurende het jaar (bijvoorbeeld wanneer u uw handicap verlaagt) worden geen nieuwe passen verstrekt, behalve wanneer u voor het eerst een handicap haalt. In dat geval ontvangt u een Handicapbewijs ter vervanging van uw lidmaatschapsbewijs. Uw actuele speelsterkte is op ieder moment door elke Golfbaan opvraagbaar via de centrale database van de Nederlandse Golf Federatie aan de hand van uw NGF-nummer.

  • Kan ik mij ook rechtstreeks bij de NGF registreren?

   Nee, het is sinds 1 april 2013 niet meer mogelijk om contribuant te worden van de Stichting Golfsport. De bevoegdheid tot het registreren van Handicaps volgens het EGA Handicapsysteem is door de NGF gedelegeerd aan de aangesloten verenigingen. Golf Pro-Motion is met de D-status aangesloten bij de NGF (clubnummer 785) en fungeert als uw zogenaamde ‘Homeclub’

  • Wat zijn de kosten en de looptijd van mijn registratie?

   De kosten voor uw NGF registratie bedragen € 79,- per jaar. Voor jeugd tot en met 18 jaar is het tarief € 38,- en voor jeugd tot en met 14 jaar € 8,- per jaar.

   Uw registratie gaat in op de datum waarop u zich heeft aangemeld, of op de eerste dag na afloop van uw GVB Cursus en eindigt op 31 december van datzelfde jaar. Als u zich na 1 oktober heeft aangemeld of de cursus heeft gevolgd dan is uw registratie voor het volgende jaar inbegrepen.

  • Wat is de geldigheid van mijn NGF-pas?

   De periode van registratie is een kalenderjaar en loopt dus van 1 januari tot en met 31 december. Op uw NGF-pas taat altijd het jaartal vermeld waarin deze geldig is. Omdat de nieuwe passen in januari door de NGF worden verzonden, zal uw pas conform NGF richtlijnen door Golfbanen worden geaccepteerd tot 31 maart van het volgende jaar.

  • Wordt mijn registratie automatisch verlengd?

   Ja, uw NGF registratie wordt zonder opzegging ieder jaar automatisch voortgezet. In december ontvangt u hiervoor van ons een factuur.

  • Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

   U kunt uw gegevens wijzigen door in te loggen op Mijn Golf Pro-Motion onder het menu Handicapregistratie van onze website www.golfpro-motion.nl. Wijzigingen kunt u ook per e-mail aan ons doorgeven. Uw NGF-pas wordt verstuurd naar uw bij ons bekende adres, uw voorletters en achternaam worden vermeld op uw pas.

  • Hoe kan ik opzeggen?

   Opzegging gedurende de eerste periode is niet mogelijk. Als u uw registratie na deze periode wilt beëindigen dan moet u dat voor 1 december bij ons aangeven zodat wij uw opzegging tijdig kunnen verwerken voor het nieuwe jaar. Hierna is tussentijdse opzegging mogelijk met een opzegtermijn van een maand, waarbij evenredige restitutie plaatsvindt na aftrek van € 25,- administratiekosten (inclusief NGF afdracht) en nadat wij uw NGF-pas er post retour hebben ontvangen. Voor opzeggingen met een datum na 1 oktober wordt geen restitutie meer verleend.

   Opzeggingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan Golf Pro-Motion, Jonkerweg 27B, 1217 PM Hilversum, of per e-mail naar info@golfpro-motion.nl

 • Een Handicap halen en scorekaarten invoeren

  • Hoe kan ik mijn Handicap halen of verbeteren?

   Om uw Handicap te bemachtigen moet u na de cursus (nadat u geslaagd bent voor de theorie en de baanpermissie hebt behaald) zelfstandig een qualifying kaart spelen met als resultaat meer dan 36 stablefordpunten (of 18 punten over 9 holes), uitgaande van handicap 54 en deze registreren bij Golf Pro-Motion. Uw eerste Handicap is gelijk aan het resultaat van deze scorekaart.

  • Aan welke eisen moet mijn scorekaart voldoen?

   Uw scorekaart moet worden ondertekend door een medespeler (marker) die minimaal is geslaagd voor het GVB Theorie-examen. Uw kaart moet verder zijn voorzien van de datum en starttijd en de naam en het NGF nummer van uw marker. Ook moet de kaart (als u deze naar ons opstuurt of uploadt) volledig zijn uitgerekend, dus inclusief de Stablefordscore.

  • Hoe kan ik de scorekaart registreren?

   Via het menu Handicapregistratie kunt u online uw scorekaarten invoeren om uw Handicap te onderhouden. Na iedere kaart die u invoert wordt uw nieuwe Handicap automatisch vastgesteld. U moet uw ingevoerde scorekaarten minimaal 1 jaar thuis bewaren. Uw actuele speelsterkte kan door iedere Golfbaan worden opgevraagd aan de hand van uw NGF nummer.

  • Moet ik dit binnen een bepaalde termijn doen?

   Nee, er is geen termijn waarbinnen u een handicap moet halen. Zolang u geen handicap heeft behoudt u gewoon uw NGF Baanpermissie waarmee u kunt gaan spelen.

  • Kan ik mijn scores ook invoeren via de App Golf.nl?

   Jazeker! U moet hiervoor alleen even een account aanmaken via het menu ‘Handicapregistratie’ op onze website. Alle scorekaarten die u via de app invoert worden automatisch uitgewisseld met Golf Pro-Motion. Voor een volledig overzicht van uw scorekaarten en handicapwijzigingen logt u in op Mijn Golf Pro-Motion.

  • Ik heb geen gele sticker of scorekaartnummer gekregen?

   De gele sticker is per 1 januari 2018 niet meer vereist en uw scorekaart zal daarom nu al ook zonder sticker worden geaccepteerd. Als u niet over een nummer beschikt dan kun je de kaart ook gewoon invoeren met een fictief nummer (bijvoorbeeld een volgnummer, voor uw eigen herkenning)

  • Naar welk adres kan ik mijn (eerste) scorekaart opsturen?

   Sinds 1 januari 2019 hoeft u uw eerste scorekaart niet meer naar ons opsturen. U kunt deze gewoon invoeren via Mijn Golf.nl, of uploaden via het menu ‘Handicapregistratie’ op onze website. wel moet u uw ingevoerde scorkaarten minimaal 1 jaar bewaren.

  • Kan ik ook buitenlandse scorekaarten invoeren voor mijn handicap?

   Ja, dat is mogelijk mits de kaart gespeeld is in een Europees land waarvan de federatie is aangesloten bij de EGA, en de scorekaart aan deze eisen voldoet. Buitenlandse kaarten kunnen niet online worden ingevoerd, maar als u de kaart naar ons opstuurt (per mail of via de uploadfunctie) dan zullen wij voor verwerking zorgdragen.

  • Hoe kan ik nieuwe inloggegevens aanvragen?

   Als u uw inloggegevens kwijt bent dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen door de functie ‘wachtwoord vergeten’ te gebruiken in het menu Handicapregistratie van onze website www.golfpro-motion.nl. Uw inlognaam is altijd uw e-mailadres. Uit privacy overwegingen slaan wij geen wachtwoorden op, wij kunnen u deze dan ook niet verstrekken.